Skip to main content
search

Obilježili smo Ljubičasti dan

Danas smo obilježili Ljubičasti dan u znak podrške osobama oboljelim od epilepsije. U sklopu obilježavanja Ljubičastog dana, odjel neurologije Opće bolnice “Dr. Anđelko Višić” je u suradnji s Veleučilištem u Bjelovaru – stručnim prijediplomskim studijem sestrinstvo i Medicinskom školom Bjelovar proveo akciju s ciljem edukacije učenika, studenata i opće populacije o epilepsiji u svrhu destigmatizacije oboljelih. Akcija je započela informiranjem građana grada Bjelovara o epilepsiji uz podjelu informativnih letaka. Nakon toga, nastavili smo s predavanjem pod nazivom “Epilepsija” koje je održano u prostorima Veleučilišta. Predavanje su održali Cvijetko Štambuk, dr. med., spec. neurologije i Jasmina Marijan – Štefoković, dipl. med. techn. Publika je bila aktivno uključena u predavanje što je rezultiralo brojnim zanimljivim pitanjima. U obilježavanju Ljubičastog dana sudjelovali su studenti sestrinstva Ivona Mamić, Leona Čović, Paula Kolarić, Ana Cikuš i Valerija Karadža, djelatnici bolnice Kristijan Odorčić (naš student), Jasmina Marijan – Štefoković i Jadranka Kicivoj te nastavnice Veleučilišta Daliborka Vukmanić i Sabina Bis.

Close Menu