Skip to main content
search

Održana 4. Međunarodna studentska konferencija “Obrazovanje za održivi razvoj”

Na 4. Međunarodnoj studentskoj konferenciji “Obrazovanje za održivi razvoj” svoje radove uživo su u Mostaru prezentirali studenti Ivana Benić 😊 i Noa Vujčić 🎉 (sestrinstvo), Ivan Ćuk 🤖 (mehatronika) i Martin Cindrić 💻 (računarstvo) uz podršku nastavnika Zrinke Puharić, Gorana Benkeka i Matea Ivančića. Online su svoje radove prezentirali studenti Sara Dvojković, Filip Jurišić, Marino Martinelli, Alen Kreuzer, Lea Marčeta, Anita Milković, Sanja Bjelica, Valentina Draženović i Dorian Matešić. Konferencija je okupila velik broj studenata i nastavnika mentora iz devet visokoškolskih ustanova i pet država u okruženju. Dogovorena je suradnja na više područja, a Veleučilište u Bjelovaru biti će domaćin 5. Međunarodne studentske konferencije 2024. godine. 🔗🎓 #vub #ceps #logos #studentskakonferencija #mehatronika #sestrinstvo #racunarstvo

Close Menu