Skip to main content
search

Održano predavanje u sklopu trajnog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara

Dana 3. 5. 2023. je na Veleučilištu u Bjelovaru održano predavanje u sklopu trajnog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara na temu: “Proces zdravstvene njege bolesnika s perkutanom endoskopskom gastrostomom“, a održala ga je naša alumni studentica Matea Antolić, bacc. med. techn. koja je zaposlena u KBC Rebro. Zahvaljujemo se sudionicima na konstruktivnoj raspravi i veselimo se ponovnom druženju. Plan trajnog usavršavanja medicinskih sestara, a koje će se izvoditi na Veleučilištu u Bjelovaru u 2023. godini možete pronaći na web stranici Hrvatske komore medicinskih sestara: https://bit.ly/vub-hkms2023

#vub #hkms #sestrinstvo #medicinskesestre

Close Menu