Skip to main content
search

Osnovnog održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora

Dana 14. siječnja 2023. na našem je veleučilištu održan tečaj „Osnovnog održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora“. Bilo je jako dinamično, dramatično, ali i emotivno. Naši su studenti uspješno vratili u život sve naše stanovnike Praktikuma sestrinskih vještina: lutke od dječje do odrasle dobi :-). Sve što je izgledalo jednostavno kroz priču, zaključili smo da je naporno i zahtjevno u praksi.

Zahvaljujemo se našim predavačima i demonstratorima, vrhunskim nacionalnim instruktorima Marijani Bebek, Mireli Vogrinec i Luki Zlogleđi na nesebičnom dijeljenju znanja i iskustva. Kako bi umanjila tremu kod studenata naša instruktorica Marijana Bebek poručila je studentima: „ došli ste na tečaj, ali zamislite ovo kao jednu igraonicu“. Hvala našim studentima na aktivnom sudjelovanju, brojnim pitanjima i ustrajnosti u reanimaciji. Danas ste pokazali znanje (a znanje je moć), pokazali ste vještine (a vještine su snaga moći).

Close Menu