Skip to main content
search

Prijava i polaganje ispita 4. i 8. izlazak na ispit

By 11. siječnja 2022.14 veljače, 2024Obavijesti studentske službe

Student ima pravo pristupiti ispitu maksimalno osam (8) puta na istom predmetu bez ponovnog upisa predmeta.

Pri tome vrijede sljedeća pravila:

· Prvi, drugi i treći izlazak na ispit student polaže bez naknade

· Za četvrti izlazak na ispit student plaća naknadu od 54,00 EUR.

Četvrti izlazak na ispit student prijavljuje na Studomatu i potvrdu o plaćenim troškovima polaganja ispita u iznosu od 54,00 EUR dostavlja e-mailom u Studentsku službu najkasnije 3 dana prije termina ispita (rok za dostavu je isti kao i rok za prijavu na Studomatu).

Na četvrtom izlasku na ispit student ima pravo usmeno odgovarati nepoložene ishode sukladno Pravilniku o ocjenjivanju. U slučaju da student predmet ne položi 4. put, brišu mu se ostvareni bodovi na ishodima učenja.

· Peti, šesti i sedmi izlazak na ispit student polaže bez naknade

· Prilikom izlaska na ispit osmi put (8) student ispit polaže pred ispitnim povjerenstvom.

U tom slučaju dužni su prvo ispit prijaviti na Studomatu, a nakon toga u Studentsku službu e-mailom dostaviti obrazac Prijave ispita pred povjerenstvom (obrazac se nalazi na dijelu stranice “Obrasci”).

Uz obrazac Prijave ispita pred povjerenstvom prilaže se i uplatnica o plaćenim troškovima polaganja ispita u iznosu od 54,00 EUR.

Rok za dostavu u Studentsku službu je 3 dana prije termina ispita (rok za dostavu  je isti kao i rok za prijavu ispita na Studomatu).

Obrazac Prijave ispita pred povjerenstvom  i uplatnicu student može dostavi osobno u Studentsku službu ili poslati skenirano e-mailom.

Ukoliko student u propisanom roku (3 dana prije ispita) ne dostavi u Studentsku službu (za 4. izlazak uplatnicu o plaćenim troškovima, za 8. izlazak obrazac prijave ispita i uplatnicu), smatrati će se kao da nije prijavio ispit i maknuti će ga se s ispitne liste, te neće moći pristupiti ispitu.

Close Menu