Skip to main content
search

Sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Novom Mestu

Prodekanica za razvoj Tatjana Badrov 💼 i voditeljica studija Sestrinstvo Goranka Rafaj 📚 su 16. studenog 2023. sudjelovale s izlaganjima na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Novom Mestu (Slovenija).

#vub #konferencija 🌐✨

Close Menu