Skip to main content
search

Sudjelovanje na XIV. međunarodnom kongresu UMSTHN

👩‍🏫👩‍⚕️📚 Naša nastavnica sestrinstva Marina Friščić, mag. med. techn. sudjelovala je na XIV. međunarodnom kongresu UMSTHN. Tema ovogodišnjeg kongresa bila je “🧠 Razvoj strategija za zdravlje mozga”, a održao se u Šibeniku od 27. do 30. rujna 2023. 🌍🇭🇷 Marina Friščić je aktivno sudjelovala na neurološkom kongresu medicinskih sestara s temom predavanja “💪 Važnost timskog rada u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu”. 🏥✨ #vub #sestrinstvo #kongres 🤩🙌👏

Close Menu