Skip to main content
search

Sudjelovanje naših nastavnica na međunarodnoj GELS edukaciji za nastavnike stranih jezika i komunikacijskih vještina

By 11. rujna 2023.Aktualno

U okviru suradnje u međunarodnoj mreži Global Engineers’ Language Skills (GELS) koju koordinira University of Cambridge, UK, ?? naša prodekanica za razvoj, Tatjana Badrov i nastavnica engleskoga jezika, Ivana Jurković sudjelovale su na međunarodnoj GELS edukaciji za nastavnike stranih jezika i komunikacijskih vještina koja je održana od 6. do 8. rujna 2023. na KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Švedska. ?? Uz inspirativna predavanja i radionice, GELS susret bio je i izvrsna prilika za razgovor s međunarodnim partnerima o budućoj suradnji. ?? Ponosni smo biti jedina visokoškolska ustanova iz Hrvatske koja je članica ove mreže koja okuplja 49 vrhunskih sveučilišta i veleučilišta iz brojnih europskih zemalja, Malezije, Izraela, SAD-a i Japana. ????

Close Menu