Skip to main content
search

Trajno stručno usavršavanje za medicinske sestre – HKMS

Plan trajnog usavršavanja medicinskih sestara, a koje će se izvoditi na Veleučilištu u Bjelovaru u 2023. godini možete pronaći na web stranici Hrvatske komore medicinskih sestara:
#vub #sestrinstvo #hkms

Close Menu