Skip to main content
search

Važna informacija za korisnike studentske prehrane

By 12. siječnja 2022.Studentska prehrana

Redoviti student gubi pravo na prehranu ako u prethodnoj akademskoj godini položi manje od 18 ECTS bodova ili ako u prethodne dvije akademske godine položi manje od 36 ECTS bodova.

Student može vratiti svoje pravo na prehranu sljedeće akademske godine, ako u međuvremenu zadovolji uvjete položenih ECTS bodova.

Close Menu