Skip to main content
search
Category

Mehatronika ispitni rokovi

Ispitni rokovi 3. godina

By Mehatronika ispitni rokovi

Ispitni rokovi 3. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
5. SEMESTAR
Računalno vođenje i upravljanje procesima 20.6.2024. 10:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4 04.07.2024. 10:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4
Pneumatika i hidraulika 17.06.2024. 12:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4 01.07.2024. 12:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4
Primijenjena robotika 19.06.2024. 10:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4 03.07.2024. 10:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4
Upravljanje kvalitetom 21.06.2024. 10:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 12.07.2024. 10:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
LabVIEW grafičko programiranje 26.06.2024. 10:00 sati dvorana 11, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 10:00 sati dvorana 11, A.B. Šimića 1
Automatizacija strojeva i uređaja 1 20.6.2024. 10:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4 04.07.2024. 10:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4
Virtualno oblikovanje mehatroničkih sustava 24.06.2024. 10:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4 08.07.2024. 10:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4
Projektiranje i proizvodnja elektroničkih uređaja 25.06.2024. 12:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4 09.07.2024. 12:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4
Internet stvari 26.06.2024. 10:00 sati dvorana 11, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 10:00 sati dvorana 11, A.B. Šimića 1
Osnove poduzetništva 18.06.2024. 14:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 14:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
6. SEMESTAR
Održavanje mehatroničkih sustava 21.06.2024. 10:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 12.07.2024. 10:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Proizvodnja podržana računalom 19.06.2024. 10:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4 03.07.2024. 10:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4
Obnovljivi izvori energije 17.06.2024. 14:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 14:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Aditivne tehnologije 17.06.2024. 12:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4 01.07.2024. 12:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4
Poslovno planiranje 18.06.2024. 14:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 14:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1

Ispitni rokovi 2. godina

By Mehatronika ispitni rokovi

Ispitni rokovi 2. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
3. SEMESTAR
Senzori 25.06.2024. 12:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 09.07.2024. 12:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Digitalna tehnika 19.06.2024. 14:15 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 14:15 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Elementi precizne mehanike 21.06.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 05.07.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Signali i sustavi 17.06.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Osnove mehaničkih operacija 18.06.2024. 10:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 10:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Tehnički engleski jezik 3 26.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
4. SEMESTAR
Mikroračunala 20.06.2024. 10:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4 04.07.2024. 10:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4
Mehanizmi 19.06.2024. 10:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4 03.07.2024. 10:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4
Automatsko upravljanje 17.06.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Termodinamika i mehanika fluida 18.06.2024. 10:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 10:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Elektromehanički i elektronički pretvarači 24.06.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 08.07.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Proizvodne tehnologije 21.06.2024. 10:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 12.07.2024. 10:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Tehnički engleski jezik 4 26.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1

Ispitni rokovi 1. godina

By Mehatronika ispitni rokovi

Ispitni rokovi 1. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
1. SEMESTAR
Matematika 1 20.06.2024. 10:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 04.07.2024. 10:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Osnove inženjerskih proračuna 18.06.2024. 10:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 10:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Mehanika 1 24.06.2024. 12:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 08.07.2024. 12:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Osnove elektrotehnike 17.06.2024. 14:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 14:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
IT i primjena 19.06.2024. 13:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 13:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Tehnički materijali 21.06.2024. 10:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 12.07.2024. 10:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Komunikacijske vještine 19.06.2024. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Tehnički engleski jezik 1 26.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
2. SEMESTAR
Matematika 2 20.06.2024. 10:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 04.07.2024. 10:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Primjena matematičkih programskih alata 27.06.2024. 10:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1 11.07.2024. 10:00 sati dvorana 5, A.B. Šimića 1
Osnove mehanike 24.06.2024. 12:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 08.07.2024. 12:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Mehanika 2 24.06.2024. 12:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 08.07.2024. 12:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Osnove elektrotehnike 2 17.06.2024. 14:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 14:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Elektroničke komponente i sklopovi 18.06.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 10:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Osnove programiranja 25.06.2024. 10:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 09.07.2024. 10:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Tehnička dokumentacija 17.06.2024. 12:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4 01.07.2024. 12:00 sati Laboratorij za proizvodno strojarstvo i robotiku, Trg E. Kvaternika 4
Tehnički engleski jezik 2 26.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Close Menu