Skip to main content
search
Category

Sestrinstvo ispitni rokovi

Ispitni rokovi 3. godina

By Sestrinstvo ispitni rokovi
KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
5. SEMESTAR
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje 27.06.2024. 18:15 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 11.07.2024. 18:15 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Kirurgija, traumatologija i ortopedija 20.06.2024. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Oftalmologija 10.06.2024. 15:30 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 24.06.2024. 15:30 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Otorinolaringologija 25.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 09.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih II/V 18.06.2024. 17:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Psihijatrija i mentalno zdravlje 12.06.2024. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 26.06.2024. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 17.06.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 1 17.06.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića
Zdravstvena njega u kući 20.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 04.07.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega starijih osoba 18.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama 17.06.2024. 16:30 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 16:30 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu 26.06.2024. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 15:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Temelji umjetne inteligencije u sestrinstvu 15.06.2024. 12:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 06.07.2024. 12:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega onkoloških bolesnika 18.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Tjelesna aktivnost i zdravlje 10.06.2024. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 24.06.2024. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Umijeće estetske kirurgije 17.06.2024. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
6. SEMESTAR
Zdravstvena njega odraslih II 18.06.2024. 17:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih II/VI 18.06.2024. 17:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 2 17.06.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Palijativna zdravstvena njega 24.06.2024. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 08.07.2024. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega u zajednici 11.06.2024. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 25.06.2024. 17:00 sati dvorana 1, A.B. Šimića 1
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja 19.06.2024. 17:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 17:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Osnove instrumentiranja u kirurgiji 17.06.2024. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega bolesnika sa stomama 25.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 09.07.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega ovisnika 18.06.2024. 16:00 sati dvorana 1, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 16:00 sati dvorana 1, A.B. Šimića 1
Suvremene spoznaje o dojenju 10.06.2024. 18:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 24.06.2024. 18:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Primjena sadrenog zavoja u konzervativnom liječenju 17.06.2024. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1

Ispitni rokovi 2. godina

By Sestrinstvo ispitni rokovi
KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
3. SEMESTAR
Patofiziologija 27.06.2024. 17:30 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 11.07.2024. 17.30 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Patologija 08.06.2024. 10:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 29.06.2024. 10:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Ginekologija i porodništvo 19.06.2024. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta 18.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Interna medicina 25.06.2024. 16:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 09.07.2024. 16:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Infektologija 10.06.2024. 18:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 24.06.2024. 18:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih I/III 11.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 25.06.2024. 15:00 sati dvorana 1, A.B. Šimića 1
Sociologija zdravlja 17.06.2024. 17:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 17:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1
Higijena i epidemiologija 18.06.2024. 15:00 sati dvorana 1, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 15:00 sati dvorana 1, A.B. Šimića 1
Zdravstvena psihologija 12.06.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 26.06.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Mentalna higijena i osnove psihoterapije 12.06.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 26.06.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Hitni medicinski postupci u izvanbolničkim uvjetima 19.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Telemedicina i digitalno zdravstvo 17.06.2024. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Kultura sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama 18.06.2024. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Uvod u hrvatski znakovni jezik 20.06.2024. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 04.07.2024. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega bolesnika na dijalizi 18.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
4. SEMESTAR
Pedijatrija 10.06.2024. 17:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 24.06.2024. 17:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega djeteta 19.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Neurologija 27.06.2024. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 11.07.2024. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Dermatologija 11.06.2024. 15:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 15:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih I/IV 17.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Javno zdravstvo 18.06.2024. 15:00 sati dvorana 1, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 15:00 sati dvorana 1, A.B. Šimića 1
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi 20.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 04.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Rehabilitacija u zdravstvenoj njezi 21.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 05.07.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Terapija boli 21.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 05.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Hrvatski znakovni jezik u sestrinstvu 20.06.2024. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1 04.07.2024. 17:00 sati dvorana 10, A.B. Šimića 1
Zbrinjavanje rana 19.06.2024. 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 03.07.2024. 16:30 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Sestra u neurološkoj dijagnostici 17.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1

Ispitni rokovi 1. godina

By Sestrinstvo ispitni rokovi
KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
1. SEMESTAR
Filozofija i etika u sestrinstvu 10.06.2024. 16:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1 25.06.2024. 17:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1
Osnove medicinske kemije i biokemije 18.06.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja 17.06.2024. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 17:00 sati dvorana 8, A.B. Šimića 1
Anatomija 15.06.2024. 11:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 06.07.2024. 11:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Fiziologija 21.06.2024. 17:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 11.07.2024. 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Mikrobiologija s parazitologijom 10.06.2024. 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 24.06.2024. 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Osnove zdravstvene njege  17.06.2024. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Osnove zdravstvene njege 1 17.06.2024. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Proces zdravstvene njege 1 24.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 08.07.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 18.06.2024. 19:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1 09.07.2024. 19:00 sati dvorana 2, A.B. Šimića 1
Uvod u zdravstvenu njegu 10.06.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 25.06.2024. 15:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Engleski jezik 1 26.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
2. SEMESTAR
Informatika u zdravstvenoj njezi 18.06.2024. 17:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 02.07.2024. 17:30 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Komunikacijske vještine 19.06.2024. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 16:00 sati dvorana 7, A.B. Šimića 1
Farmakologija 25.06.2024. 15:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1 09.07.2024. 15:00 sati dvorana 4, A.B. Šimića 1
Osnove zdravstvene njege 2 17.06.2024. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 01.07.2024. 16:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Proces zdravstvene njege 2 24.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 08.07.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Proces zdravstvene njege 24.06.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 08.07.2024. 15:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Dijetetika 25.06.2024. 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1 09.07.2024. 17:00 sati dvorana 6, A.B. Šimića 1
Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi 11.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 25.06.2024. 16:00 sati dvorana 1, A.B. Šimića 1
Intrahospitalne infekcije 11.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 25.06.2024. 16:00 sati dvorana 1, A.B. Šimića 1
Engleski jezik 2 26.06.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1 10.07.2024. 16:00 sati dvorana 3, A.B. Šimića 1
Close Menu