Skip to main content
search

Mateo Ivančić

Nastavno zvanje

asistent

Akademski stupanj

mag. ing. comp.

Odjel

Stručni studij Računarstvo,

Stručni studij Mehatronika

Kontakt

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru sa studentom.

Close Menu