Skip to main content
search

Natječaj za izbor dekana Veleučilišta u Bjelovaru

By 29. ožujka 2024.2 travnja, 2024Natječaji

Na natječaj objavljen 29.03.2024. godine za izbor na radno mjesto i prijem u radni odnos:

Dekan Veleučilišta u Bjelovaru izabire se na mandatno razdoblje od 1. listopada 2024. godine do 30.
rujna 2028. godine. Mandat dekana traje četiri godine te ista osoba može biti izabrana za dekana više
puta.

Close Menu