Skip to main content
search
Category

Projekti

COM2LLD: Unaprjeđenje učinkovitosti modela mjerenja LLD-a

By Projekti

Na Veleučilištu u Bjelovaru razvijen je prototip inovativnog robotskog sustava za pomoć u izradi ortopedskih uložaka koji sljedeći tjedan ide na testiranje u kliničkom okruženju.
Radi se o prvom takvom sustavu u svijetu, a razvijen je u sklopu projekta COM2LLD: Unaprjeđenje učinkovitosti modela mjerenja LLD-a čiji je prijavitelj tvrtka Cognitus d.o.o. iz Zagreba. Voditelj projekta na Veleučilištu je Zoran Vrhovski, a suradnici na projektu su Alan Mutka i Goran Benkek. Projekt je razvijen u suradnji s tvrtkama Cognitus d.o.o. i Ortogen d.o.o., poliklinikom Akromion – specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju i Laboratory for Robotics and Intelligent Control Systems s Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Programa provjere inovativnog koncepta (PoC) od strane HAMAG-BICRO-a. Iznos besprovratnih sredstava je; 152,159.47  kn.

Provedba HKO u stručnim studijima računarstva (2019-2022), UP.03.1.1.030063

By Projekti

OPIS

Veleučilište u Bjelovaru je partner u projektu “Provedba HKO u stručnim studijima računarstva”. Nositelj projekta je Visoko učilište Algebra zajedno s 11 partnera (Tehničko veleučilište u Zagrebu, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Veleučilište u Bjelovaru, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Split, Hrvatska udruga poslodavaca, Visoka škola za informacijske tehnologije (VsiTE), Veleučilište Velika Gorica, Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina). Dodijeljena su sredstva u iznosu od 3.836.901,74 kn, a projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

OPĆI CILJ:

Doprinijeti unaprjeđenju kvalitete visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj kroz razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA:

Unaprjeđenje i razvoj 10 studijskih programa u području stručnih studija računarstva prema smjernicama HKO, kroz razvoj 5 standarda zanimanja i 7 standarda kvalifikacija, te unaprjeđenje postupaka osiguranja kvalitete i unaprjeđenje nastavne djelatnosti na tim studijima.

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • Element 1: Razvoj i izrada 5 standarda zanimanja.
 • Element 2: Razvoj i izrada 9+3 standarda kvalifikacija
  • 3 SK preddiplomskoj razini.
  • 6 SK na diplomskoj razini.
 • Element 3: Razvoj i unaprjeđenje 10 stručnih studijskih programa.
 • Element 4: Unaprjeđenje nastavne djelatnosti.

REZULTATI:

Projekt je još uvijek u tijeku.

POVEZNICE NA INFORMACIJE O PROJEKTU

Službena stranica projekta: https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/kampanje/hko-racunarstvo/
Novosti projekta: https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/kampanje/hko-racunarstvo/novosti/
Aktivnosti i rezultati projekta: https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/kampanje/hko-racunarstvo/aktivnosti-rezultati/

Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a

By Projekti

Veleučilište u Bjelovaru nositelj je projekta “Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a“ koji je financiran u iznosu od 2.825.655,13 kn iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Proovedba projekta traje 24 mjeseca (od ožujka 2019. do ožujka 2021. godine).

CILJ PROJEKTA:

Unaprijeđen program stručnog prijediplomskog studija Mehatronika uz razvijen standard zanimanja inženjera/ke mehatronike i standard kvalifikacije usklađen sa Smjernicama za izradu i vrednovanje standarda kvalifikacija i Smjernicama za usklađivane studijskih programa sa standardima kvalifikacija

Službena stranica projekta: https://vub.hr/hko-mehatronika/

Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu

By Projekti

Veleučilište u Bjelovaru partner je na projektu UP.03.3.1.04.0002 “Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu”. Projekt „Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu“ doprinosi rješavanju problema pada broja upisanih učenika u zanimanjima iz (pod)sektora elektrotehnike i računalstva u Obrtničkoj školi Koprivnica i partnerskoj ustanovi Strukovnoj školi Đurđevac kroz uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu. Ciljane skupine projekta su učenici (400), odrasli polaznici strukovnog obrazovanja (600) i odgojno-obrazovni radnici (100) u (pod)sektoru elektrotehnike i računalstva.

Opći podaci o projektu:

Korisnik: Obrtnička škola Koprivnica
Trajanje: 29. prosinca 2019. – 29. prosinca 2023.
Ukupna vrijednost projekta: 30.027.720,85 kn
EU sufinanciranje projekta: 30.027.720,85 kn
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda“

Uloga Veleučilišta u Bjelovaru na projektu:

 • Razvoj strukovnog kurikuluma za djelomičnu kvalifikaciju (program obrazovanja odraslih, do 30 ECVET-a) iz područja mikroupravljača i ugradbenih sustava
 • Sudjelovanje u razvoju strukovnog kurikuluma za djelomičnu kvalifikaciju (program obrazovanja odraslih, do 30 ECVET-a) iz područja mikroupravljača i ugradbenih sustava
 • Sudjelovanje u razvoju strukovnog kurikuluma za djelomičnu kvalifikaciju (program obrazovanja odraslih, do 30 ECVET-a) iz područja programiranja PLC-a
 • Sudjelovanje u razvoju  strukovnog kurikuluma za djelomičnu kvalifikaciju (program obrazovanja odraslih, do 30 ECVET-a) iz područja razvoja elektroničkih sklopova (SMT tehnologije)
 • Sudjelovanje u razvoju strukovnog kurikuluma za djelomičnu kvalifikaciju (program obrazovanja odraslih, do 30 ECVET-a) iz područja pneumatike i elektropneumatike
 • Sudjelovanje u razvoju strukovnog kurikuluma za djelomičnu kvalifikaciju (program obrazovanja odraslih, do 30 ECVET-a) iz područja hidraulike i elektrohidraulike
 • Razvoj strukovnog kurikuluma za djelomičnu kvalifikaciju (program obrazovanja odraslih, do 30 ECVET-a) iz područja CNC tehnologija i laserske obrade materijala
 • Razvoj strukovnog kurikuluma za djelomičnu kvalifikaciju (program obrazovanja odraslih, do 30 ECVET-a) iz područja 3D modeliranja i ispisa
 • Razvoj strukovnog kurikuluma za djelomičnu kvalifikaciju (program obrazovanja odraslih, do 30 ECVET-a) iz područja Interneta stvari
 • Razvoj strukovnog kurikuluma za djelomičnu kvalifikaciju (program obrazovanja odraslih, do 30 ECVET-a) iz područja objektno orijentiranog programiranja u C#
 • Razvoj strukovnog kurikuluma za djelomičnu kvalifikaciju (program obrazovanja odraslih, do 30 ECVET-a) iz područja računalnih mreža
 • Razvoj strukovnog kurikuluma za djelomičnu kvalifikaciju (program obrazovanja odraslih, do 30 ECVET-a) iz područja baza podataka
 • Razvoj strukovnog kurikuluma za djelomičnu kvalifikaciju (program obrazovanja odraslih, do 30 ECVET-a) iz područja programiranja Android mobilnih aplikacija
 • Razvoj strukovnog kurikuluma za djelomičnu kvalifikaciju (program obrazovanja odraslih, do 30 ECVET-a) iz područja primjene računala u uredskom poslovanju
 • Izrada digitalnog udžbenika za program iz područja mikroupravljača i ugradbenih sustava
 • Razvoj didaktičkog učila za program iz područja mikroupravljača i ugradbenih sustava
 • Izrada didaktičkog učila za program iz područja mikroupravljača i ugradbenih sustava
 • Priprema i provedba stručne edukacije za nastavnike Obrtničke škole Koprivnica i Strukovne škole Đurđevac iz područja mikroupravljača u trajanju od 30 sati

Partneri:

1. Strukovna škola Đurđevac

2. Koprivničko-križevačka županija

3. Tehničko veleučilište u Zagrebu

4. Veleučilište u Bjelovaru

5. Veleučilište u Šibeniku

6. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

7. Srednja škola Krapina

8. Obrtničko učilište POUKA

9. Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije

10. Avalon d.o.o.

11. Data Link d.o.o.

12. Elektro-čelik d.o.o.

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar

By Projekti

Veleučilište u Bjelovaru partner je na projektu UP.03.3.1.04.0011 “Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar”. Projekt će donijeti temeljne organizacijske akte i edukacijske programe koji će Centar ustrojiti kao mjesto osuvremenjenih strukovnih programa za učenike, edukacije na nastavnike i mentore, te stručno osposobljavanje i usavršavanje kao i cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale. Programi će nastati suradnjom s poslodavcima i stručnjacima, a rezultat će biti učenje temeljeno na radu, kvalitetna praktična nastava i vježbe, te time i kompetentna radna snaga. Uz promociju strukovnih zvanja, organizirat će se i održavanje programa prilagođenih učenicima s teškoćama.

Opći podaci o projektu:

Korisnik: Medicinska škola Bjelovar
Trajanje: 29. prosinca 2019. – 29. prosinca 2023.
Ukupna vrijednost projekta: 28,852,446.81 kn
EU sufinanciranje projekta: 28,852,446.81 kn
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda“

Uloga Veleučilišta u Bjelovaru na projektu:

Partneri:

1. Bjelovarsko-bilogorska županija,

2. Medicinska škola Osijek,

3. Srednja škola Koprivnica,

4. Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrija Štampar Vinkovci,

5. Srednja medicinska škola Slavonski Brod,

6. Tehnička škola Virovitica,

7. Veleučilište u Bjelovaru,

8. Hrvatski zavod za zapošljavanje,

9. Pučko otvoreno učilište Algebra,

10. Hrvatska komora medicinskih sestara,

11. CRIDENS d.o.o.,

12. Učilište za obrazovanje odraslih IDEM

Projekt INCLUDE

By Projekti

Veleučilište u Bjelovaru nositelj je projekta INCLUDE (Intercultural Communication and Linguistic Upgrade in a Digital Environment) financiranog iz K2 programa Erasmus plus. Projekt se provodi u suradnji  s partnerima iz Grčke i Portugala, Glavni cilj projekta je unaprijediti zapošljivost studenata uz osiguranje uključivosti i razvoj naprednih jezičnih i komunikacijskih vještina. U projektu sudjeluje 30 studenata ut tri partnerske države, a konačni rezultat će biti izrađen program edukacije i dostupnost nastavnih materijala usmjerenih razvoju jezičnih vještina povezanih s interkulturalnom komunikacijom i digitalnim kompetencijama studenata.

Više o projektu http://include.vub.hr

Projekt BADGE

By Projekti

Veleučilište u Bjelovaru partner je u projektu BADGE (Becoming A Digital Global Enginee) financiranog iz KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA203 – Strategic Partnerships for higher education.

Više informacija o projektu https://www.thebadgeproject.eu/

Close Menu